FB

« Older Entries Newer Entries » Subscribe to Ostatnie wpisy

14 gru 2010

InsERT 1.25 HF1 (zmiany w Subiekcie i Rewizorze)

Napisane przez: dq. Brak komentarzy

Dodatkowe usprawnienie uwzględniające przejściowy okres obowiązywania stawek VAT już dzięki HF1.

 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych cząstkowych i końcowych w okresie przejściowym obowiązywania stawek VAT sprzed i po nowelizacji. Nowe ustawienie włącza się w parametrach handlowych, na zakładce Inne.
 • Uwaga! Przed włączeniem mechanizmu należy koniecznie zapoznać się z treścią pomocy.
 • W Rewizorze poprawiono mechanizm księgowania dekretów powstałych w wyniku wykonania operacji „Zbiorcza dekretacja amortyzacji”.
 • Poprawiono także mechanizm importu dokumentów typu Faktura sprzedaży zbiorcza, dla których w schematach importu, dla wartości Transakcja VAT została wybrana opcja Z dokumentu źródłowego.

Jeśli już teraz potrzebujesz abonament dla Subiekta, Rachmistrza, Rewizora, Gratyfikanta bądź Biura GT skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem InsERT

3 gru 2010

Subiekt GT 1.25 – premiera nowej wersji (Rozwiązania dla zmian VAT 2011)

Napisane przez: dq. Brak komentarzy

Najnowsza wersja systemu InsERT GT została wyposażona w kreatora zmian stawek VAT.
Kreator pozwala dostosować system Insert GT do pracy z nowymi stawkami VAT i jest wspólny dla wszystkich programów linii InsERT GT (poza Gratyfikantem GT).
Kreator jest wspólny dla modułów: księgowych, handlowych i CRM.

Jego kolejne kroki możliwe są do wykonania w zależności od programu, z poziomu którego został uruchomiony.

Działania kreatora to m.in:
- dopisanie nowych stawek VAT do słownika. Jego wykonanie jest konieczne do realizacji pozostałych kroków.
- sprofilowanie zestawień VAT
- dodanie wzorców wydruków zawierających nowe stawki
- ustawienie domyślnych stawek VAT sprzedaży i zakupu dla towarów
- dokonania zbiorczej aktualizacji stawek VAT w kartotece towarów oraz przeliczenie cen kartotekowych określając, czy ma pozostać niezmieniona cena netto bądź brutto.

Warunkiem skorzystania z kreatora jest instalacja najnowszej wersji wraz z ważnym abonamentem na aktualizacje.

Abonament można nabyć w Autoryzowanym Serwisie Oprogramowania InsERT - firmie Data Quest

20 lis 2010

Wydruk faktury z Subiekt w Euro, korekta Euro

Napisane przez: dq. Brak komentarzy

Polecamy nasze wydruki dla oprogramowania Subiekt GT. Zapraszamy na strony, gdzie można szybko i sprawnie zakupić odpowiedni wydruk. Możemy dla Państwa zaprojektować na zamówienie wydruk dla Subiekt GT.

Przykładowe wzorce wydruku dostępne już teraz na naszych stronach:

10 lis 2010

Kreator zmian stawek VAT – Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT oraz Gestor GT

Napisane przez: dq. Brak komentarzy

Zmiany, jak już pisaliśmy wcześniej, dotyczyć będą wszystkich wspieranych przez InsERT  systemów.

Nowa wersja, wersja 1.25, nad którą firma InsERT obecnie pracuje będzie od razu przygotowana do pracy z nowymi stawkami VAT. Oznacza to, że wszystkie nowo zakładane podmioty będą miały już wprowadzone do słowników nowe stawki.

Dla istniejących podmiotów wszystkie istotne modyfikacje związane z podwyżką VAT będą mogli Państwo w sposób łatwy i sprawny wprowadzić do systemu dzięki specjalnie przygotowanemu kreatorowi zmian VAT.

Kreator ten jest wspólny dla programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor
GT oraz Gestor GT. Jego kolejne kroki możliwe są do wykonania w zależności
od programu, z poziomu, którego został uruchomiony.

Podstawowym krokiem kreatora jest dopisanie nowych stawek VAT do słownika.
Wykonanie tego kroku jest oczywiście konieczne do realizacji pozostałych.
Kreator będzie miał następujące funkcjonalności:

 • sprofilowanie zestawień VAT
 • dodanie wzorców wydruków zawierających nowe stawki
 • ustawienie domyślnych stawek VAT sprzedaży i zakupu dla towarów
 • dokonanie zbiorczej aktualizacji stawek VAT w kartotece towarów oraz
 • przeliczenie cen kartotekowych określając, czy ma pozostać niezmieniona cena netto bądź brutto.

Mechanizm kreatora jest elastyczny, co pozwala przejść przez każdy z
etapów niezależnie (warunkiem jest wykonanie dopisania stawek VAT do słownika).

Przeprowadzenie operacji na każdym z etapów zostanie zapamiętane
(oznaczone jako zrealizowane), dzięki czemu można kontrolować proces modyfikacji systemu. Również zmiany cen i stawek VAT można wykonywać wielokrotnie dla różnych grup towarowych (np. najpierw najprostszy przypadek towarów ze stawki 22% na 23%, a potem resztę).

Aby skorzystać z kreatora zmian stawek VAT należy posiadać aktywny abonament na aktualizacje.
Zalecamy korzystanie z oprogramowania pod okiem doświadczonego serwisanta.

30 paź 2010

Promocja na programy insERT – Subiekt GT, Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant

Napisane przez: dq. 3 Komentarze

Dla użytkowników DOS-owych wersji programów InsERT wprowadzono rewelacyjne ceny systemów z linii InsERT GT.

Podane poniżej ceny specjalne obowiązują od 2 do 30 listopada br.

Subiekt GT – 175,00 zł
Rachmistrz GT – 175,00 zł
Rewizor GT -  400,00 zł
Gratyfikant GT – 400,00 zł
Ceny netto.

Z cen specjalnych mogą skorzystać użytkownicy, którzy posiadają Certyfikat Autentyczności do DOS-owych odpowiedników wymienionych powyżej programów. W przypadku jego braku klient powinien wypełnić specjalne oświadczenie, które należy odesłać do Insertu wraz z kopią faktury zakupu starego  programu.

Przypominamy, że od nowego roku będą obowiązywać nowe stawki VAT, najwyższy czas zmienić stare dosowe programy.

29 paź 2010

Zmiana stawek VAT Subiekt GT (jeszcze raz)

Napisane przez: dq. 2 Komentarze

Rząd wprowadza nowe stawki VAT z początkiem roku 2011.

Jak  poradzimy sobie z tym w programach linii InsERT?

Z pewnością dotyczy to wszystkich programów na rynku i wbrew pozorom sprawa nie jest taka prosta, zwłaszcza jeśli przyjdzie nam zmienić stawki VAT, a tym samym również ceny brutto towarów.  Jeśli w kartotece mamy ich kilkadziesiąt to można sobie przeklikać stawki, jak i ceny. W przypadku większych kartotek towarów potrzebna już pomoc serwisu, chyba że ktoś poświęci na „klikanie” kilka dni.

Zmiany w samym Subiekcie GT mogą się jednak okazać (a nawet okażą się) niewystarczające jeśli pracujemy również z Rewizorem GT czy Rachmistrzem GT.

Dla zatwardziałych użytkowników starych programów linii DOS jest to jednak świetna okazja, żeby przesiąść się na nowy system linii InsERT GT ponieważ odbędzie się to wszystko niejako przy realizacji jednej pracy wdrożeniowej.

9 paź 2010

InsERT Subiekt GT – poprawka SP1 i SP2

Napisane przez: dq. Brak komentarzy

Tradycyjnie już po wydaniu nowej wersji Subiekt GT pojawiły się SP ale cóż błędów nie popełnia tylko ten który nic nie robi :)

Poniższa bezpłatna poprawka do systemu InsERT GT zawiera opisane poniżej zmiany w stosunku do wersji 1.24 SP1.

 • Poprawiono konwersję baz danych, w których występowały dekrety posiadające tylko zapisy jednostronne na konta pozabilansowe.

Przypominamy również zmiany zawarte w poprzedniej poprawce 1.24 SP1.

 • Poprawiono instalację systemu InsERT GT w wersji 1.24, gdy odbywała się ona jako ulepszenie wersji wcześniejszej. Błąd polegał na usuwania dwóch bibliotek .NET: C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\InsERT.GTAdotNetHelpers\1.2300.0.1916__a59bfa3a209beb60\InsERT.GTAdotNetHelpers.dll oraz C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\Interop.InsERT\1.170.0.0__a59bfa3a209beb60\Interop.InsERT.dll. Usunięcie ich powodowało niemożność współpracy Subiekta GT z programem oscGT.
 • Poprawiono konwersję danych do nowej wersji – problem pojawiał się w przypadku, gdy w podmiocie istniały zapisy na konta pozabilansowe.
 • Poprawiono mechanizm konwersji danych przy wyliczaniu kwot WN i MA dla dekretów walutowych.

3 paź 2010

Subiekt GT 1.24 – premiera nowej wersji

Napisane przez: dq. 1 Komentarz

W dniu 01.10.2010 miała miejsce premiera nowej wersji pakietu Insert GT, poniżej przedstawiamy zmiany w nowej wersji Subiekta.

Zmiany w wersji 1.24

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.24 Subiekta GT.

 • Dodano dla operacji bankowych w module Homebanking, na zakładce Uzgadnianie, filtr kontekstu transakcji pozwalający na wybranie operacji bankowych wg kontrahenta bądź wg numeru rachunku z transakcji
  wyciągu MT940.
 • Dodano filtr aktywności wzorców w module Wzorce wydruku.
 • Dodano moduł Wyciągi bankowe umożliwiający ewidencję wyciągów bankowych grupujących istniejące w programie operacje bankowe.
 • Dodano możliwość automatycznego wyliczania różnic inwentaryzacyjnych na podstawie kodów dostaw. Wyliczenie – na podstawie
  istniejących w systemie dostaw oraz informacji wprowadzonych na dokumentach cząstkowych potrafi wyliczyć, które dostawy powinny
  zostać przychodowane, a które rozchodowane. Włączenie automatu wykonuje się w parametrach inwentaryzacji zbiorczej.
 • Dodano możliwość importowania dokumentów typu Wyciąg bankowy.
 • Dodano możliwość wyboru, co ma znaleźć się na wydrukach faktur zaliczkowych z urządzenia fiskalnego. Oprócz dotychczasowego
  sposobu (zaliczka w stawce X) możliwe jest teraz wysyłanie nazw towarów z wartościami odpowiadającymi procentowemu udziałowi wartości danego towaru w
  kwocie zaliczki. Ustawienie znajduje się w parametrach faktur zaliczkowych, na zakładce Fiskalne.
 • Dodano możliwość wyświetlania raportu o towarach będących na stanie, a nieuwzględnionych na dokumentach inwentaryzacyjnych
  podczas wystawiania inwentaryzacji zbiorczej z dokumentów cząstkowych.
 • Dodano w inwentaryzacji zbiorczej możliwość wyboru, jaka cena ma być wzięta do przychodowanego towaru, w sytuacji gdy na inwentaryzacjach
  cząstkowych towar ten występował w różnych cenach. Parametr sterujący wyborem znajduje się w parametrach inwentaryzacji zbiorczej,
  na zakładce Inne.
 • Dodano w module Homebanking możliwość wczytania wyciągu MT940 pochodzącego z banku BPH i Kredyt Banku.
 • Dodano w module Homebanking wsparcie dla nowego modułu Wyciągi bankowe w zakresie edycji, tworzenia wyciągu bankowego. Dodana została możliwość włączenia kontekstu wyciagu – od tego momentu wszelkie
  działania w module prowadzące do stworzenia operacji bankowej powodują umieszczenie tych dokumentów w zawartości wyciągu wskazanego
  w kontekście.
 • Dodano w parametrach kontrahentów możliwość włączenia automatycznego zakreślenia znacznika kontrahent detaliczny w sytuacji, gdy nastąpi ustawienie typu kontrahenta na osobę (także w trakcje edycji zapisanych już danych).
 • Dodano informację o numerze powiązanego dokumentu inwentaryzacyjnego na wydruku przychodu i rozchodu wewnętrznego powstałego
  w wyniku zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej.
 • Dodano informację o przychodzie/rozchodzie wynikającym z inwentaryzacji cząstkowych w oknie rozbicia na dostawy inwentaryzacji
  zbiorczej.
 • Dodano kolumnę Kategoria w informatorze o towarze, na zakładkach Zakup, Sprzedaż, Zamówienia. Domyślnie kolumna nie jest włączona, aby ją włączyć, należy wejść w parametry listy (Shift+Ctrl+K).
 • Dodano komunikat do próby zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej w sytuacji, gdy wskazane na niej dostawy zostały rozchodowane
  przed jej zatwierdzeniem innymi dokumentami.
 • Dodano mechanizm zatwierdzania wyciągów bankowych.
 • Dodano możliwość włączenia sortowania we wzorcu wydruku pustego formularza inwentaryzacji.
 • Dodano możliwość wyłączenia wyliczania kosztów w zestawieniach, które je wyliczają. Koszty są liczone tylko wtedy, gdy kolumna
  Koszt jest włączona na liście widocznych kolumn.
 • Dodano możliwość wyświetlania kodu pocztowego kontrahenta w zestawieniu Sprzedaż wg kontrahentów.
 • Dodano możliwość zdefiniowania nagłówków dla graficznego wzorca wydruku noty korygującej.
 • Dodano ostrzeżenie o utracie informacji o wybranych dostawach przy wycofywaniu i odkładaniu dokumentów PW/RW powstałych w
  wyniku zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej.
 • Dodano prezentowanie okienka z listą brakujących towarów podczas zatwierdzania inwentaryzacji zbiorczej spoza edycji dokumentu.
 • Dodano uprawnienie pozwalające na zablokowanie możliwości wstawiania usługi jednorazowej do dokumentów.
 • Dodano w oknie edycji danych towaru w czasie przypisywania cech na liście dostępnych cech obsługę dwukliku lewego klawisza
  myszy, który teraz dodaje cechę do wybranych.
 • Dodano zabezpieczenie przed sytuacją, w której brak było określenia domyślności dla wzorców danego typu dokumentu. Taki efekt
  można było uzyskać przy powielaniu wzorca zakończonego błędem.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że gdy blokada okresu była ustawiona do dzisiaj, to dokumenty mają domyślnie ustawioną datę wczorajszą.
 • Poprawiono drukowanie uwag na graficznych wzorcach faktur zakupu. Problem dotyczył drukowania polskich literek.
 • Poprawiono działanie wszystkich skrótów klawiszowych w module Inwentaryzacja.
 • Poprawiono działanie wyszukiwania na liście (Ctrl+F) na zestawieniach Remanent na dzień [...].
 • Poprawiono filtrowanie (F8) po dacie na listach w module Homebanking.
 • Poprawiono komunikowanie braku możliwości usunięcia inwentaryzacji zbiorczej w sytuacji, gdy powiązane dokumenty magazynowe
  zostały przekazane do księgowości.
 • Poprawiono mechanizm sortowania w listach kontrahentów wywoływanych z poziomu dokumentów. Do tej pory zmiana sposobu sortowania
  mogła nastąpić tylko w przypadku kliknięcia w dolną część nagłówka tabeli.
 • Poprawiono na podglądach (F9) automatycznych dokumentów magazynowych autoPZ i autoWZ wyświetlanie cen towarów, jeśli były użyte zbiorcze jednostki miary.
 • Poprawiono na wydruku zamówienia do dostawcy umieszczanie zsumowanych mas i objętości w odpowiednich komórkach (były zamienione).
 • Poprawiono niepoprawne przenoszenie ilości gdy skorzystano z wyboru dostawy w oknie rozbicia na dostaw inwentaryzacji zbiorczej.
  Błąd występował, gdy wpisana w komórkę ilość była w trakcie edycji i wtedy wywoływano wybór dostawy.
 • Poprawiono określanie kategorii transakcji podczas wczytywania wyciągu MT940.
 • Poprawiono podgląd danych towaru. Dodano możliwość skorzystania z suwaka w czasie podglądu pełnej charakterystyki towaru.
 • Poprawiono problem (który pojawił się w ostatniej wersji) z kodowaniem znaków w pliku XML deklaracji Intrastat.
 • Poprawiono proces realizacji zamówienia od klienta w paragon, gdy do paragonu została wystawiona faktura detaliczna. W takiej
  sytuacji w gridzie zamówień nie była wyświetlana informacja o zrealizowanej kwocie i numerze dokumentu.
 • Poprawiono przenoszenie kodu transakcji VAT podczas przekształcania dokumentów.
 • Poprawiono sposób wpisywania kodu licencji – można teraz wpisywać je w sposób ciągły, nie przechodząc między polami – np.
  poprzez wklejanie kodu licencji ze schowka.
 • Poprawiono ustawianie zmiany wyliczania dokumentu od cen brutto w przypadku kontrahenta detalicznego. Zmiana taka nie następowała
  w czasie przekształcania wydania zewnętrznego w fakturę zwykłą lub zbiorczą.
 • Poprawiono w informatorze o towarze, na zakładce Kontrahenci, w kolumnie Ilość wydana nieuwzględnianie wydań magazynowych (także z VAT), które powstały w wyniku zrealizowania zamówienia zaliczkowego od klienta
  jako wydania zewnętrznego.
 • Poprawiono w inwentaryzacji zbiorczej uaktualnianie danych o przychodzie lub rozchodzie, gdy zostały wprowadzone z dostaw, a poprawa następowała z okna rozbicia na dostawy.
 • Poprawiono w inwentaryzacji zbiorczej wyliczanie cen i wartości w oknie głównym. Błąd mógł pojawiać się przy specyficznych
  wartościach użytych w rozbiciu na dostawy.
 • Poprawiono w oknie edycji faktur RR nadpisywanie ustawień płatności, jeśli zaznaczony był znacznik wartości inne niż wyliczone.
 • Poprawiono w programie serwisowym, w opcji wpisania danych biura rachunkowego, wyświetlanie słownika województw. Polskie literki
  nie wyświetlały się, jeśli praca odbywała się na MS SQL Server w wersji 2008.
 • Poprawiono w zestawieniu Raport o dokumentach wyliczanie danych w kolumnie Koszt. Dla zwrotów detalicznych wyświetlane były wartości dodatnie.
 • Poprawiono wykazywanie transakcji w uzgadnianiu wyciągów MT940 w przypadku wcześniejszego wykorzystania automatycznego rozliczania z poziomu modułu Homebanking.
 • Poprawiono wyliczanie ilości towarów podczas tworzenia zamówienia różnicowego, w sytuacji gdy podczas częściowej realizacji
  nastąpiła zmiana jednostki miary na dokumencie realizującym zamówienie pierwotne.
 • Poprawiono wyliczanie zysku w czasie definiowania promocji. Błąd występował w sytuacji, gdy uwzględniano promocje i aktywna
  była więcej niż jedna promocja.
 • Poprawiono wyświetlanie danych kontrahentów na podglądzie (F9) noty korygującej.
 • Poprawiono wyświetlanie kolumn pól własnych w module Operacje bankowe.
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku towaru na stanie w czasie wystawiania zamówienia od klienta z rezerwacją towarów.
  Komunikat mógł się nie pojawiać, jeśli towar wstawiany był za pomocą mechanizmu InsTYNKT.
 • Poprawiono wyświetlanie masy i objętości w sytuacji, gdy kolumny te zostały włączone w wersji 1.23 Subiekta GT.
 • Poprawiono wyświetlanie okien programu przy pracy z dwoma monitorami.
 • Poprawiono zapis dokumentów zamówień od klienta i do dostawcy, w sytuacji gdy płatnikiem zaliczki była inna firma niż nabywca.
  Zapis powiązanego dokumentu kasowego był generowany nie na płatnika zaliczki, lecz na nabywcę.
 • Poprawiono zapis kalkulacji cen w kartotece towarów. Błąd (przyporządkowanie złych wartości do poszczególnych cen) pojawiał
  się w sytuacji, gdy zdefiniowana była choć jedna cena w walucie obcej oraz ustawione było sortowanie listy cen.
 • Rozwiązany został problem z wyświetlaniem list lookupowych (F2) podczas pracy z systemem w środowisku RemoteApp (system operacyjny Windows 2008 Server).
 • Sterownik drukarek fiskalnych InsDvcOmega przystosowano do obsługi drukarek fiskalnych Elzab Mera E/EFV.
 • Udostępniony został nowy mechanizm aktualizacji list w programie. Jego działanie charakteryzuje się tym, że modyfikacje struktury
  grida dokonywane przez InsERT nie powinny powodować zresetowania zmian użytkownika (widoczność i kolejność kolumn, format danych itp.). Jeśli w nowej wersji
  programu do listy zostaną dodane nowe kolumny oznaczone jako widoczne, pojawią się one z domyślnym formatowaniem. Jeśli natomiast
  nie będą ustawione jako domyślnie widoczne – dodadzą się do listy kolumn. Mechanizm obejmuje zmiany gridowe od wersji 1.22 włącznie. Wszystkie wcześniejsze zmiany w gridach (wykonane w wersji 1.21 i wcześniejszych) będą działały zgodnie ze starym mechanizmem, czyli spowodują zresetowanie ustawień list.
 • Umożliwiono profilowanie drukarek fiskalnych w mechanizmie fiskalizacji zdalnej. Profilowanie odbywa się poprzez dopisanie
  danych bezpośrednio do bazy danych do tabeli uz_KonfiguracjaProfil.
 • Usprawniono współdziałanie programu z urządzeniami zewnętrznymi (kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów paskowych) w sytuacji,
  gdy bazy towarowe mają więcej niż kilka tysięcy towarów.
 • W informatorze towaru dla zakładki Stany w magazynach dane zwraca nowy widok vwTwInfStanyMag.
 • W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano problem polegający na tym, że ustawienie atrybutu SuDokument.Numer nie powodowało dodania wpisu do tabeli nr_NrRez, co w konsekwencji mogło prowadzić do powstania dokumentów o zdublowanych numerach. Analogiczne problemy wyeliminowano również
  dla metody SuDokument.ZapiszSymulacja.
 • W inwentaryzacji zbiorczej zablokowano możliwość zapisania wielokrotnego rozchodu jednej dostawy podczas zatwierdzania dwóch
  dokumentów IWz, na których była ona uwzględniona.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej rozwiązano problem polegający na tym, że nie fiskalizowały się dokumenty mające ustawione
  więcej niż jedną formę płatności.
 • W nowej inwentaryzacji, w oknie inwentaryzacji zbiorczej zintegrowano okienka rozbicia w jedno. Dzięki temu możliwe będzie
  wykonanie jednoczesnego przychodu i rozchodu towaru (np. wykonanie przesortu).
 • W programie serwisowym zablokowano zmianę danych biura rachunkowego bez podania licencji.
 • Wprowadzono historiowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy w danych kontrahenta.
 • Z dokumentów zamówienia od klienta, zamówienia zaliczkowego od klienta oraz faktury zaliczkowej końcowej, została usunięta
  niedziałająca tam opcja rozbicia na dostawy.
 • Zablokowano możliwość przekształcania w fakturę zwykłą dokumentów wydania i przyjęcia magazynowego, które zostały przekazane
  do programu księgowego. Dokumenty takie można przekształcić w fakturę zbiorczą.
 • Zmieniono domyślne ustawienie filtrów na bieżący miesiąc w informatorze o kontrahencie.
 • Zmieniono mechanizm nadawania symbolu dla powielanego towaru lub kontrahenta: jeśli w parametrach kontrahenta lub towaru ustawione
  jest automatyczne nadawanie kodu/symbolu, to przy powielaniu kartoteki automatycznie nadawany jest kolejny numer. Jeśli w
  parametrach ustawione jest nadawanie ręczne, to mechanizm działa jak dotychczas – na koniec symbolu doklejany jest numer w
  nawiasie.
 • Zmieniono sposób obsługi zakładki Ruch towaru w informatorze o towarze. Aby przyspieszyć uruchamianie informatora, zrezygnowano z automatycznego wyliczania danych na niej
  (podobnie, jak w zestawieniach), dodano także filtr wyboru okresu, za który są pokazywane dane oraz dodano informację o stanie
  początkowym towaru.

29 wrz 2010

InsERT nagrodzony za najlepsze produkty dla Małych i średnich firm

Napisane przez: dq. Brak komentarzy

Redakcja Gazety Finansowej nagrodziła oferty i produkty przeznaczone dla małych i średnich firm. Dodatek Turbiny Polskiej Gospodarki 2010 przedstawia firmy, których oferta jest najlepiej dopasowana do potrzeb tego sektora. W kategorii oprogramowanie zwyciężył InsERT z ze  swoimi programami min Subiekt GT

23 wrz 2010

Zmiany stawek VAT a programy InsERT (Subiekt, Kasiarz, Rachmistrz, Rewizor, oscGT, Sprint)

Napisane przez: dq. 1 Komentarz

Klienci często pytają o ogłoszone przez rząd zmiany stawek VAT.

Odpowiednie modyfikacje dla systemu InsERT GT zostaną na czas wprowadzone do programów – w ramach abonamentu na ulepszenia.

Więcej informacji podamy, gdy będą znane szczegóły zmian podatkowych. Lista programów, których niniejszy komunikat dotyczy to:

Starsze wersje programów nie będą modyfikowane, ich użytkownikom proponujemy korzystne przejście na programy z liniiInsERT GT.